Professionel profil og det formelle

Min professionelle profil

  • Yogainstruktør siden foråret 2018
  • Coach og supervisor for projektet Extra Mile, Kirkens Korshær fra 2016-2018
  • Selvstændig konsulent, rådgiver og coach siden juni 2015
  • Life coach, integrationscoach, og karrierecoach siden 2014
  • Gruppe-coach i Cafe Cadeau – integrationscafe på Frederiksberg
  • Lang karriere inden for administration, account management, turisme, salg, service og Kulturforståelse i mange internationale virksomheder
  • Uddannelser: Yogainstruktør (LagoCph), Coaching (ID Academy – 2 år), Organisations-, arbejdsmetoder og service (COK), Turisme (universitet i Sao Paulo, Brasilien), Narrative samtaler (DISPUK)
  • Tangokurser i Argentina 2007 og 2008
  • Sprog: Dansk, engelsk, portugisisk, spansk, fransk

Persondatapolitik

Om SBay Consultings persondatapolitik
SBay Consulting behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger med henblik på en sikker og gennemsigtig behandling. Der bliver kun behandlet personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Hvilke personoplysninger bliver behandlet
For at kunne levere services (kontraktopfyldelse) til klienter, retreat- og kursusdeltagere og kunder, herunder kursus- og holdtilmelding, fakturering, udsendelse af kursusrelevante informationer og dokumentation, behandler vi kun de informationer, som sagligt er nødvendige for at levere ydelsen og efterleve lovgivningen.

Formål
Behandling af personoplysninger bruges til følgende formål:
At sende dig en faktura for de services du har fået.
At sikre løbende kontakt med retreat- og kursusdeltagere, elever, klienter og kunder.
At sikre organisering og organisationens almindelig drift.
At sikre  aktiviteterne til gavn for tidligere og nuværende retreat- og kursusdeltagere, elever, klienter og kunder samt samarbejdspartnere, herunder virksomheder.

Hvor længe bliver oplysningerne opbevaret?
Dine data bliver opbevaret i henhold til gældende lovgivning. 
Jf. Bogføringslovens §10 opbevarer vi personoplysningerne i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår, hvor ydelsen eller aktiviteten sidst er gennemført.

Dine rettigheder
Ifølge gældende rådgivning giver SBay Consultings retreat- og kursusdeltagere,  elever, klienter og kunder følgende rettigheder:

a) Ret til adgang – Retten til at blive informeret om og anmode om adgang til de personoplysninger, der bliver behandlet
b) Ret til rettelse – retten til at anmode om, at vi ændrer eller opdaterer medlemmernes personoplysninger, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige
c) Ret til sletning – Retten til at anmode om, at vi sletter deltageres personoplysninger
d) Ret til at begrænse – Retten til at anmode om, at vi midlertidigt eller permanent ophører med at behandle alle eller nogle af deltagernes personoplysninger
e) Ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandling af deltageres persondata af grunde, der vedrører en deltagers særlige situation
f) Ret til at frabede sig at personoplysninger bliver behandlet til direkte markedsføring
g) Ret til dataportabilitet – Man har som udgangspunkt ret til at modtage oplysninger om sig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og man har ret til at overføre disse oplysninger til en anden virksomhed.

Nyhedsbrev, mails og referencer
Vi sender kun nyhedsbreve og mails ud til personer, som selv har tilmeldt sig eller givet tilladelse til at blive informeret om fremtidige aktiviteter.  SBay Consulting ønsker at udbrede kendskabet til sine ydelser og spørger derfor om tilladelse til at skrive eventuelle referencer og anbefalinger på  hjemmesiden og på de sociale medier.

Kontakt
Har du spørgsmål vedr. SBay Consultings persondatapolitik ret henvendelse til:
SBay Consulting
CVR: 36913614
info@sbayconsulting.dk
Tel: +45 2873 5722